Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2013

Sponsored post
4604 e08d 390
Reposted fromcolours colours viathelittleprince thelittleprince
6432 7cce 390
Reposted fromescapism escapism
Gdyby mnie kusiło, wyszłabym za mąż. Ale mnie kusi tylko, żeby nie.
— D. H. Lawrence "Zakochane kobiety"
Reposted frommarysia marysia viaescapism escapism
9758 68de 390

August 02 2013

6673 8f08 390
Reposted fromnomq nomq viafreakingood freakingood

August 01 2013

Vincent Van Gogh - Blossoming Almond Tree

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaescapism escapism
4555 77c8 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacatherineee catherineee

July 31 2013

7606 4b82 390
Reposted fromkarora karora viafreakingood freakingood
Narkotyki, objadanie się, alkohol czy seks to po prostu różne środki do osiągnięcia spokoju. Do ucieczki od tego, co wiemy.
— Chuck Palahniuk
1117 0ff3 390
Reposted fromkarahippie karahippie
1122 eb83 390
Reposted fromrawwwr rawwwr
6555 a1b1 390
Reposted fromretaliate retaliate viafatu fatu
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...