Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2013


via saldys
Reposted fromaonorinjin aonorinjin viafatu fatu

July 28 2013

3900 da04 390
Reposted frominfinitearms infinitearms
Sponsored post
2422 4804 390
Reposted frommanako manako vianikotyna nikotyna
7301 39df 390
Reposted fromPawelS PawelS viacatherineee catherineee
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (10.05.1964 r.)
Reposted fromMezame Mezame viaprairieviolets prairieviolets
7672 f38d 390
Reposted fromkonwalia konwalia viaawwwww awwwww
6192 11b0 390
czego Ci trzeba?

July 26 2013

2329 c2d0 390
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viasuerue suerue
2915 4ee7 390
Reposted fromImmaculate Immaculate
3034 f376 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
3051 e41b 390
Reposted bysuerue suerue
3017 ac2b 390
2863 6bc4 390

July 25 2013

1734 f03c 390
Reposted fromkreatura kreatura viakiks kiks
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak "Odeszli od siebie z powodu nieustaleń"
5178 bb6e 390
Reposted fromfatique fatique viapiksele piksele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...